Misco Cookie Beleid
Wij hebben ons cookie beleid aangepast. Hierin staat wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken. Wilt u meer weten over cookies? Klik dan hier. Door deze boodschap te sluiten, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookie beleid. U kunt cookies ook uitschakelen, echter let wel dat het uitschakelen, verwijderen of niet toestaan van cookies van invloed is op uw web-ervaring.
GA VERDER

Privacy PolicyPrivacybeleid

Misco Solutions (“Misco”) respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Misco zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een bestelling plaatst of uw Misco account raadpleegt, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Voor meer informatie kijk op Veilig Bestellen. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.

Indien u nog vragen mocht hebben over het Privacybeleid van Misco, dan kunt u een e-mail sturen naar servicedesk@misco.nl. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens. In geval wijziging van ons Privacybeleid nodig mocht zijn, dan vindt u op deze pagina altijd de meest recente informatie.

Definities:

In dit Privacybeleid hebben de met een hoofdletter geschreven begrippen de volgende betekenis:

Privacybeleid: Dit Privacybeleid, beschikbaar op www.misco.nl/klantenservice/privacy-policy;
Gebruiker: Iedere gebruiker van de Website
Misco: Misco Solutions B.V., gevestigd in Amstelveen (1186 MJ) aan de Gondel nummer 1, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer KvK 28111311;
Website: De website www.misco.nl, de website www.miscosolutions.nl en alle onderdelen van deze websites.
 1. Algemeen

  1. In dit Privacybeleid wordt beschreven hoe Misco de persoonsgegevens van haar Gebruikers verwerkt.
  2. Misco verwerkt de volgende persoonsgegevens van u:
   1. indien u een bestelling plaatst, verwerken wij uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens. Deze gegevens hebben wij nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden;
   2. indien u uw toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies, verwerken wij uw ip-adres, gegevens over uw gebruik van de Website en gegevens over uw bestellingen, zodat wij de Website kunnen personaliseren en u producten kunnen aanbevelen die u mogelijk interessant vindt;
   3. indien u zich hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, gebruiken wij uw naam en e-mailadres om u te kunnen informeren over de ontwikkeling van de Website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar servicedesk@misco.nl of door gebruik te maken van de uitschrijfmogelijkheid in de nieuwsbrief zelf;
   4. indien u een account aanmaakt op de Website, verwerken wij uw naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze gegevens niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen. Deze gegevens bewaren wij op een secure server;
   5. indien u feedback geeft over uw gebruik van de Website, verwerken wij uw contactgegevens (indien u deze hebt verstrekt) en de inhoud van uw feedback;
   6. indien u een recensie schrijft, kunt u ervoor kiezen of u uw naam of andere persoonlijke gegevens toevoegt. Indien u dit doet, verwerken wij deze gegevens zodat wij deze bij de recensie kunnen publiceren. We zijn benieuwd naar de meningen van onze bezoekers, maar behouden het recht bijdragen die niet aan onze sitevoorwaarden voldoen niet te publiceren.
   7. indien u reageert op een actie of prijsvraag, verwerken wij uw naam, adres en e-mailadres om de actie of prijsvraag uit te kunnen voeren, de prijswinnaar(s) bekend te maken, en/of de respons op onze marketingacties te meten;
   8. indien u een betaling hebt gedaan via de Website, worden uw persoonsgegevens verwerkt in het kader van de "Fraude Expert". Uw persoonlijke gegevens worden voor dit doel verwerkt door Ingenico e-Commerce Solutions SPRL met het oog op het voorkomen en bestrijden van fraude (het bepalen van risico's die samenhangen met de transacties en het opsporen en het beheren van de daaruit voortvloeiende waarschuwingen).
  3. Dit Privacybeleid is beschikbaar in zowel de Nederlandse als de Engelse taal. Bij strijdigheid tussen beide voorwaarden prevaleert de Nederlandse versie van dit Privacybeleid.
 2. Verzameling en gebruik van persoonsgegevens

  1. Misco verzamelt persoonsgegevens van een Gebruiker wanneer de desbetreffende Gebruiker deze persoonsgegevens via de Website aan de Misco heeft doorgegeven, bijvoorbeeld in het kader van de onder 1.2 genoemde handelingen en diensten.
  2. Misco gebruikt deze persoonsgegevens voor het doeleinde waarvoor de Gebruiker de persoonsgegevens aan Misco heeft verstrekt:
 3. Melding

  1. Misco heeft haar gegevensverwerking onder [meldingsnummer] aangemeld bij de toezichthouder op het gebied van de privacywetgeving, de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over deze melding is te vinden op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl onder 'Meldingen' en onder 'Meldingenregister'.
 4. Minderjarigen

  1. In sommige gevallen vraagt Misco expliciet om toestemming om bepaalde persoonsgegevens te kunnen gebruiken. Als de Gebruiker jonger is dan 16 jaar, heeft de Gebruiker in die gevallen de toestemming van zijn of haar ouder of voogd nodig om de persoonsgegevens te verstrekken aan Misco. De ouder of voogd kan in dat geval ook Misco verzoeken de verstrekte gegevens aan te passen of te verwijderen.
 5. Doorgifte aan derden

  1. Misco zal de persoonsgegevens van haar Gebruikers niet aan derden doorgeven, tenzij:
   1. de doorgifte geschiedt aan een door Misco voor de in dit Privacybeleid opgesomde doeleinden ingeschakelde bewerker, met welke bewerker Misco een overeenkomst heeft gesloten die erop toeziet dat de bewerker voldoende waarborgen biedt ten aanzien van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen;
   2. de doorgifte geschiedt aan een zuster- of moedervennootschap van Misco en deze doorgifte noodzakelijk is voor de dienstverlening in een shared service center; of
   3. Misco op grond van wettelijke verplichting gehouden is persoonsgegevens door te geven aan bevoegde instanties.
 6. Cookies

  1. Misco maakt gebruik van zogenaamde 'cookies'. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Met deze cookies kunnen wij de Website verbeteren en afstemmen op de Gebruiker.
  2. Met de toestemming van de Gebruiker worden cookies geplaatst om de Gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek, zodat de Website-instellingen van de Gebruiker worden bewaard.
  3. Met de toestemming van de Gebruiker worden cookies geplaatst van Google, als onderdeel van de ’Google Analytics’ dienst. Google gebruikt deze cookies om bij te houden welke pagina’s de Gebruiker bezoekt uit het netwerk van Google, om zo hun advertenties af te stemmen op de door de Gebruiker bezochte pagina’s uit het Google netwerk. Dit profiel wordt niet gekoppeld aan de aan Misco verstrekte persoonsgegevens.
  4. Met de toestemming van de Gebruiker worden door derde partijen cookies geplaatst waarmee het websitebezoek kan worden bijgehouden of andere vergelijkbare ‘tracking’ technologie wordt gebruikt. Criteo SA is een dergelijke derde partij, het doel van Criteo’s dienstverlening is het voorzien in gepersonaliseerde advertenties voor bezoekers van diensten (zoals websites, apps, etc.) van via Criteo adverterende partijen. Criteo gebruikt cookies om Gebruikers te herkennen en vervolgens de advertenties te personaliseren op basis van de browsing geschiedenis van de Gebruiker. Meer informatie en de mogelijkheid tot het uitzetten van de Criteo services kunt u vinden in het Criteo Privacy Policy.
 7. Wijziging en/of verwijdering van persoonsgegevens

  1. De Gebruiker heeft recht op inzage, rectificatie en/of wissing van de verwerkte persoonsgegevens, het recht op beperking van de verwerking, het recht op overdraagbaarheid van gegevens en het recht om vergeten te worden, overeenkomstig het bepaalde in de Wet bescherming persoonsgegevens en vanaf 25 mei 2018 overeenkomstig het bepaalde in de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
  2. Indien de Gebruiker van een van deze rechten gebruik wil maken, of indien de Gebruiker vragen heeft over dit Privacybeleid kan de Gebruiker Misco bereiken per e-mail op servicedesk@misco.nl of per post op Postbus 2106, 1180 EC, Amstelveen.
 8. Bewaartermijn

  1. Misco bewaart persoonsgegevens over het gebruik van de Website gedurende een periode van twee maanden na het laatste bezoek van de Website, tenzij Misco op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  2. Misco bewaart persoonsgegevens over bestellingen gedurende een periode van twee maanden na de laatste bestelling van de Gebruiker, tenzij Misco op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  3. Misco bewaart persoonsgegevens over een door Gebruiker aangemaakt account op de Website tot het moment waarop de Gebruiker het account verwijderd, tenzij Misco op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  4. Misco bewaart persoonsgegevens met betrekking tot het moment waarop de Gebruiker zich uitschrijft voor de nieuwsbrief, tenzij Misco op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  5. Overige persoonsgegevens bewaart Misco niet langer dan noodzakelijk is om het doel te verwezenlijken waarvoor Misco de persoonsgegevens heeft verzameld, tenzij Misco op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.
  6. Misco bewaart factuurinformatie volgens de Nederlandse wetgeving en eisen van de belastingdienst.
 9. Beveiliging

  1. Misco heeft passende technische- en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens van Gebruikers te beveiligen tegen verlies of onrechtmatige verwerking, waaronder de Secure Socket Layer, één van de modernste technieken om gegevens te beveiligen. Voor meer informatie kijk op Veilig Bestellen. Uw gegevens zullen te allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.
 10. Wijzigingen in het Privacybeleid

  1. Misco behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid aan te passen. Elke aanpassing zal op deze pagina bekend worden gemaakt. Misco adviseert de Gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. Het huidige Privacybeleid is bijgewerkt op 2017/07/28.

Cookies

Wat zijn cookies?

Een cookie is een klein tekstbestand dat op een computer wordt geplaatst op het moment dat je een website bezoekt. De cookies worden vervolgens bij elk volgend bezoek naar de oorspronkelijke website gestuurd. Cookies zijn handig omdat ze een website toestaan om een webbezoeker te herkennen en informatie op te slaan zoals vorige acties en/of voorkeuren van de webbezoeker.

Net als veel websites gebruiken wij cookies op onze website om de meest effectieve/voorkomende webdiensten/services mogelijk te maken, evenals het beschermen van uw online privacy. Met cookies kunt u veilig inloggen, producten opslaan in uw winkelmand en veilig een bestelling plaatsen.

Cookies die op onze website worden gebruikt bewaren geen gevoelige of persoonlijke gegevens, zoals uw naam, adres, telefoonnummer of betalingsgegevens.

Let op: Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website vanaf uw laptop, desktop, tablet of mobiele apparaat moet u de cookies accepteren.

Cookie soorten

De cookies die op onze website worden gebruikt, kunnen worden veranderd of worden bijgewerkt, maar kunnen onder de volgende type cookies vallen:

Essentiële Cookies: Deze cookies zijn essentieel voor de authenticatie en beveiliging van uw bezoek, om zo de belangrijkste website functies te gebruiken zoals het veilig inloggen op uw website account en het verifiëren van uw account om de toegang te vereenvoudigen.

Performance Cookies: Met deze cookies wordt informatie verzameld over hoeveel verkeer van webbezoekers op onze servers komen, hoe vaak u de website bezoekt en door welke webpagina’s u navigeert, specifieke functies, hoe lang u op de website bent en wat u in de winkelmand plaatst. Deze informatie stelt ons in staat om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren en relevanter te maken voor u.

Functionele Cookies: Deze cookies herinneren uw voorkeuren, wanneer en hoe u met de verschillende website functies en diensten omgaat. Dit stelt ons in staat om toekomstige productaanbevelingen aan te bieden aan u, maar ook aan andere webbezoekers met vergelijkbaar zoek –en koopgedrag.

Advertentie Cookies (Derden): Met deze cookies wordt informatie verzameld op websites van derden die onze website advertenties bevatten of weergeven en die u hebben aangetrokken om onze website te bezoeken.
Dit stelt ons in staat om te begrijpen hoe u omgaat met onze advertenties op andere websites en welk type inhoud er voor u van belang is.

Waar gebruiken we Cookies?

We kunnen cookies op uw laptop, desktop, tablet of mobiele apparaat plaatsen en ontvangen informatie in de opgeslagen cookies wanneer u een bezoek brengt aan:

 • Misco.nl website
 • Webdiensten die door derden worden verstrekt, zoals: customer journey analyses, content of advertentie partners

Cookies beheren

Wanneer u kiest om privé te browsen op een website, hebben veel internet browsers of laptop, desktop, tablet of mobiele apparaten instellingen die cookies kunnen weigeren of verwijderen van uw browser geschiedenis. Raadpleeg uw internet browser of apparaat instellingen voor meer informatie hierover.

Let op: Om volledig gebruik te kunnen maken van onze website vanaf uw laptop, desktop, tablet of mobiele apparaat moet u de cookies accepteren.

Privacy

Hierbij informeren wij u over het gebruik van de "Fraude Expert", deze oplossing beschermt uw gegevens ook als u een betaling heeft geplaatst. Uw persoonlijke gegevens worden verwerkt door Ingenico e-Commerce Solutions SPRL met het oog op het voorkomen en bestrijden van fraude (het bepalen van risico's die samenhangen met de transacties en het opsporen en het beheren van de daaruit voortvloeiende waarschuwingen).

Sommige persoonlijke gegevens is nodig voor dit doel. Zonder deze gegevens kan uw transactie worden vertraagd of onmogelijk wordt gemaakt en uw bestelling geannuleerd. Deze gegevens zijn bestemd voor de bevoegde diensten van de Ingenico e-Commerce Solutions entiteiten die betrokken zijn bij de verwerking en voor de handelaar, maar ook voor derden, waarvan de betrokkenheid nodig is om de goede werking van het betalingsproces en de werking van zorgen de diensten die worden aangeboden.

SVR: HUBU-IVOPAGE05 INT: False AFF: PB: W CAT: 82 CUST: 409096d4-59cb-4685-8892-d8aeceb5ffa5 SSID: HTMSIS: False D: 1208 L: nl-NL P: 80 B: 6eee6843-0912-4862-bdfd-2a28066b3718 VS: IP: 54.161.3.96 S: 280e39c0-9ac9-46e9-bc26-76c7bad5542e US: Anonymous T: B2B SM: False