Misco Cookie Beleid
Wij hebben ons cookie beleid aangepast. Hierin staat wat cookies zijn en hoe wij ze gebruiken. Wilt u meer weten over cookies? Klik dan hier. Door deze boodschap te sluiten, stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met ons cookie beleid. U kunt cookies ook uitschakelen, echter let wel dat het uitschakelen, verwijderen of niet toestaan van cookies van invloed is op uw web-ervaring.
GA VERDER

Maatschappelijk Verantwoord OndernemenMissie

Onze missie is om de juiste invulling te geven aan de continu veranderende omgeving en behoeftes van onze klanten. Wij werken op een proactieve wijze met u samen en handelen vol enthousiasme met als doel uw verwachtingen te overtreffen. Met wederzijds vertrouwen bouwen wij aan langdurige relaties met zowel onze klanten als leveranciers.


Misco Solutions

Misco Solutions staat voor kennis, visie en concurrerende prijzen en is daarnaast één van de grootste full service leveranciers in Nederland. Het opbouwen en behouden van langdurige relaties staat hierbij centraal. Onze Europese footprint biedt u optimale dekking bij grensoverschrijdende trajecten. Misco Solutions denkt met u mee, ook wanneer anderen dat niet meer kunnen!


Kwaliteit

Onze medewerkers staan u persoonlijk te woord en helpen u graag bij het nemen van de juiste beslissingen. Bij Misco Solutions staat vertrouwen hoog in het vaandel. Daarom zijn onze medewerkers intensief getraind en voorzien van de door fabrikanten opgelegde accreditaties. Tevens beschikt Misco Solutions over alle benodigde ISO-certificeringen. Wij stellen alles in het werk om uw wensen om te zetten in concrete oplossingen.


Flexibel

Misco Solutions is in staat het advies- en bestelproces af te stemmen op uw wensen. Uw contactpersoon kent uw bedrijf en wisselt met u van gedachte over de huidige en toekomstige infrastructuur. Misco Solutions denkt graag in oplossingen met betrekking tot uw veranderende behoeftes. Misco Solutions is vooruitstrevend, onderscheidend en oplossingsgericht.


Voordeel

Misco Solutions levert voordeel op basis van het "best buy" principe. Een team van proactieve specialisten is continu bezig de dienstverlening te monitoren en te verbeteren. Samen met Misco Solutions zijn wij in staat om vele vormen van dienstverlening direct te leveren. Misco Solutions geeft u graag een transparante kijk op de prijs. Hardware, software, diensten of een combinatie van deze, wij leveren alles altijd op basis van de verwachtingen van onze klanten.


Succesvol

Misco Solutions is een onderdeel van Hilco Capital. Europees zijn er iedere dag 1000 mensen gepassioneerd bezig om de verwachtingen van onze klanten te overtreffen. . Misco Solutions is al ruim 30 jaar actief in Europa met 7 vestigingen die 13 landen bedienen. Fabrikanten, distributeurs en Misco Solutions werken nauw samen. Wanneer het gaat om A-merk leveranciers geniet Misco Solutions de hoogste statussen.


Kennis

In samenwerking met onze partners brengen wij de klant en de oplossing dichter bij elkaar. Door continue training van onze medewerkers zijn wij in staat om de juiste invulling te geven aan uw wensen. Samen met Misco Solutions bieden wij advies, levering, implementatie, beheer en onderhoud met als doel de continuïteit van uw organisatie te waarborgen.


Simplifying your IT with a personal approach

Misco Nederland en Misco Solutions; de ideale combinatie voor al uw ICT-behoeften! De kracht van de samenwerking vindt u als klant terug in het gezamenlijke aanbod van producten, diensten en onze enthousiaste medewerkers. Van een eenvoudige productbestelling tot het ontwerpen, inrichten en beheren van uw datacenter. Misco Solutions; Simplifying your IT with a personal approach!


Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Door voor Misco Solutions te kiezen maakt u een verantwoorde keuze. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid voor de effecten van onze bedrijfsactiviteiten op klanten, werknemers, leveranciers en het milieu serieus. MVO is een integraal onderdeel binnen de strategie, systemen, werkwijze en processen van onze organisatie. Uitgangspunt voor ons beleid is de ISO26000 richtlijn voor Maatschappelijke Verantwoordelijkheid van Organisaties. Onze aansluiting bij FIRA zorgt voor een externe en onafhankelijke toetsing op dit gebied.

Misco Solutions streeft ernaar de bedrijfsvorming in te richten conform alle ethische, professionele en wettelijke standaarden, noemende:

 • Uitvoering van de werkzaamheden op een voor het milieu verantwoorde wijze.
 • Het leveren van diensten en producten van hoge en duurzame kwaliteit.
 • Het voorzien van goede werkomstandigheden voor werknemers.
 • Het leveren van bijdragen aan onze maatschappelijke omgeving.

Personeel

Misco Solutions is een open, op de mens gerichte organisatie die streeft naar een gezonde en veilige werkomgeving waarin medewerkers zich thuis voelen. De organisatie investeert in haar medewerkers door het stimuleren van eigen initiatief en helpt hen bij hun persoonlijke ontwikkeling door het aanbieden van een groot scala aan opleidingsmogelijkheden. Misco Solutions is een erkend leerbedrijf voor stagiaires van uiteenlopende onderwijsniveaus. Daarnaast is het personeelsbestand een afspiegeling van de hedendaagse maatschappij.


Maatschappij

Misco Solutions is betrokken bij de maatschappij waarin zij onderneemt. Daarom steunt de organisatie in verschillende vormen landelijke en regionale sociale, culturele en sportieve projecten . Van onze leveranciers verwachten wij dat zij toezien op een menswaardige en duurzame productie van de door hen aangeboden apparatuur. Wanneer de gelegenheid zich voordoet, werkt Misco Solutions samen met organisaties die zich inspannen om mensen met een achterstand te begeleiden naar regulier werk.


Afnemers

Misco Solutions doet op verschillende manieren op maatschappelijk verantwoorde manier zaken met haar afnemers:

 • Misco Solutions adviseert bedrijven en instellingen om te komen tot een verbeterde ICT-infrastructuur door het promoten van energiebesparende producten en oplossingen, alsmede voorstellen voor energiebesparend gebruik.
 • Misco Solutions biedt meerjarige onderhoudscontracten aan, waardoor de levensduur van de producten wordt verlengd. Minder vervangen betekent minder beslag op grondstoffen en milieu.
 • Door remote beheer op te nemen in haar dienstenpakket kan een bijdrage worden geleverd aan minder CO2 uitstoot (minder vervoersbewegingen).
 • Door het aanbieden van de mogelijkheid om oude apparatuur duurzaam af te voeren of geschikt te maken voor hergebruik.Leveranciers

Bij de selectie van de leveranciers gaat Misco Solutions uitsluitend een samenwerkingsverband aan met leveranciers die voldoen aan alle internationale eisen op het gebied van veiligheid, gebruik van grondstoffen, arbeidsomstandigheden en die maximaal gebruik maken van recyclebare verpakkingen. Een pré krijgen leveranciers die energiebesparende producten in het pakket voeren.


Milieu

Misco Solutions spant zich in om verantwoord te ondernemen. Zorgdragen voor het milieu is hier een essentieel onderdeel van. Onder het motto ‘Niet compenseren, maar voorkomen', hanteert Misco Solutions een aantal speerpunten binnen haar bedrijfsvoering:

 • Het minimaliseren van het gebruik van verpakkingsmateriaal.
 • Het gebruik van recyclebare verpakkingsmaterialen.
 • Stringente vermindering/scheiding van afval.
 • CO2 reductie door bonus/malus systeem op basis van CO2 uitstoot van het wagenpark.
 • Energiebesparing.
 • Hergebruik oude ICT-apparatuur.
 • CO2 reductie door bevoorrading van de engineers middels centrale locaties in Nederland.
 • Het verminderen van gebruik van papier in de kantooromgeving.


Ook is Misco Solutions lid van 'ICT Milieu', een organisatie (onderdeel van Nederland ICT) met een logistiek systeem voor gescheiden inzameling en verwerking van ICT-apparatuur. Deze organisatie streeft o.a. naar een afgifteplicht die moet voorkomen dat ICT-apparatuur in het illegale circuit verdwijnt en niet op de juiste manier wordt verwerkt. Tevens ondersteunt de organisatie acties voor het inzamelen van klein ICT-afval, zoals mobiele telefoons, spelcomputers en MP3-spelers.

SVR: HUBU-IVOPAGE04 INT: False AFF: PB: W CAT: 82 CUST: ef200b57-cf43-4889-90b3-084a657cada9 SSID: HTMSIS: False D: 1208 L: nl-NL P: 80 B: 224c671a-d6f5-485a-a15a-f6bfd0a3994b VS: IP: 54.196.182.102 S: 280e39c0-9ac9-46e9-bc26-76c7bad5542e US: Anonymous T: B2B SM: False